Tác giả :

Trả lời: 

Sinh viên phải đạt điểm trung bình học kì từ 7 điểm trở lên và không bị kỷ luật hoặc khiển trách trong học kỳ đó, có điểm rèn luyện loại khá trở lên là đủ tiêu chuẩn để xét học bổng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn