Tác giả :
 

 

 

THÔNG BÁO

(v/v kết quả đăng ký TLCN và môn tốt nghiệp)

Khoa CNTT thông báo đến SV các khóa (cả 2 hệ : Kỹ sư và hệ Sư Phạm CNTT) về kết quả đăng ký học môn Tiểu luận chuyên ngành và môn tốt nghiệp như sau :

-         Danh sách các sinh viên làm tiểu luận chuyên ngành

-         Danh sách các sinh viên học môn học tốt nghiệp

-         Các sinh viên làm tiểu luận chuyên ngành liên hệ với GVHD để nhận nhiệm vụ và theo sự phân công của GVHD

-         Những sinh viên học môn tốt nghiệp theo dõi lịch học trong thời gian tới để đi học theo quy định

                                                                                    TP.HCM, ngày 22/9/2014
                                                                                                P.Trưởng khoa
 
                                                                                               

Đinh Công Đoan

 

Danh sách chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn