Tác giả :

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Khoa: Công nghệ Thông tin

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO
KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Khoa CNTT kết hợp công ty Gameloft tổ chức hội thảo cho sinh viên về kỹ năng nghề nghiệp.

Thời gian:  7h30, Thứ 7, ngày 25/11/2017.

Địa điểm:  Phòng A2-201.

 

Sinh viên đăng ký theo đường link sau: https://goo.gl/bahTtG

 

Hạn chót đăng ký:

Nội dung chương trình:

 

 

Nội dung chương trình

1

Chào mừng và đăng ký ra vào

2

Giới thiệu về công ty Gameloft

3

Đào tạo kỹ năng & các hoạt động (Personal Leadership)

4

Giải lao

5

Đào tạo kỹ năng & các hoạt động (Personal Leadership)

6

Tặng quà và chụp hình lưu niệm

 

                                                                                                BCN Khoa CNTT

                                                                                                TS. Lê Văn Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn