Tác giả :
  Lịch làm việc và hỗ trợ sinh viên tại phòng LAB của ThS. Nguyễn Hữu Trung
Học kỳ II - Năm học : 2015 - 2016
       
 Thứ
 Giờ  Nội dung  Địa điểm Ghi chú
 3    13g30 - 17g00
 Nghiên cứu tại phòng LAB
 A5-301
 
 4    13g30 - 17g00
 Nghiên cứu tại phòng LAB
 A5-301
 
 5
 13g30 - 17g00
 Nghiên cứu tại phòng LAB
 A5-301
 
 6    13g30 - 17g00
 Nghiên cứu tại phòng LAB
 A5-301
 
  
 
           
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn