Tác giả :
 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký môn học tốt nghiệp)

Khoa CNTT thông báo đến SV K10 (hệ Sư Phạm CNTT) về việc đăng ký học môn tốt nghiệp như sau :

-         Các môn tốt nghiệp : Chuyên đề 3 (Mã 1285190, Nhận dạng) và Chuyên đề 4 (Mã 1279250, Kiểm thử phần mềm)

-         Đối tượng : tất cả sinh viên hệ sư phạm K10, kỹ sư K10 và những sinh viên còn nợ của các khóa trước

-         Hình thức : đăng ký tại văn phòng khoa (C.Hạnh), nhớ phải ghi đầy đủ thông tin

-         Thời gian : từ 6/09/2014 – 13/09/2014

Lưu ý :

-         Sinh viên phải đăng ký trong thời hạn nêu trên. Quá thời hạn trên, khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào

                                                                                    TP.HCM, ngày 04/9/2014
                                                                                                P.Trưởng khoa
 
                                                                                               

Đinh Công Đoan

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn