Tác giả :

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Khoa: Công nghệ Thông tin

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2015

 

Dựa trên nguyện vọng đăng ký của sinh viên, số lượng giảng viên hiện tại của các bộ môn, và kết quả học tập đến thời điểm hiện tại của sinh viên, BCN Khoa quyết định xếp chuyên ngành cho sinh viên theo danh sách đính kèm.

Sinh viên có thắc mắc về kết quả xếp chuyên ngành, gửi email trực tiếp về Khoa: kcntt@hcmute.edu.vn trước 14h ngày 9/1/2018.

                                                                                BCN Khoa CNTT

                                                                                TS. Lê Văn Vinh                                                                                               
Kết quả đăng ký
Ket qua hoc tap - SV.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn