Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA : CNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO

(v/v triển khai thực hiện các môn học tốt nghiệp HK-1, 2013-2014)

BCN khoa CNTT thông báo SV K09 sư phạm kế hoạch học các môn tốt nghiệp như sau :

STT
Mã MH
Tên MH
GV Phụ trách
Thứ
Tiết
Phòng
Tuần
1
1285190
CĐ 3
T.Trần Tiến Đức
7
7 – 11
B102
7 trở đi
 
 
 
 
2
1279250
CĐ 4

Trương T Ngọc Phượng

6
7 – 11
B314
7 trở đi
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú :tuần 7 bắt đầu từ 6 tháng 10 năm 2014

Ngày 2 tháng 10 năm 2014

P.Trưởng khoa

 

                                                                                                                        Đinh Công Đoan

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn