Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------------------------

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số :  537 /TB–ĐT 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần Anh văn 1 qua mạng học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 dành cho các sinh viên đại học chính quy khoá 2014)

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các CVHT và Sinh viên

Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch giảng  dạy & học tập năm học 2014 – 2015;

Căn cứ vào kết quả thi phân loại Anh văn đầu vào tổ chức ngày 14/9/2014.

 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký vào lớp học phần môn học Anh văn 1 cho các Khoá lớp đại học chính quy khoá 2014 cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký qua mạng:

Bắt đầu từ 9g30 ngày 24/9/14 đến 7g30 ngày 01/10/14 tại website http://online.hcmute.edu.vn . Thời gian bắt đầu học chính thức học phần Anh văn 1 từ tuần 7 (06/10/14) đến 17 (20/12/2014).

  1. Đối tượng đăng ký:

Bao gồm tất cả các sinh viên đại học Khoá 2014 có tham gia kỳ phân loại Anh văn đầu vào tổ chức ngày 14/9/2014 và đủ điểm để cho phép đăng ký học học phần Anh văn 1 (có danh sách kèm theo).

  1.  Địa điểm ĐKMH qua mạng

-   Các phòng máy phục vụ cho SV ĐKMH trong trường tại các phòng máy của trung tâm thông tin – Tòa nhà trung tâm;

-   SV có thể đăng ký tại tất cả các máy tính có nối mạng Internet trong hoặc ngoài trường.

 

Kính đề nghị các Khoa, các Cố vấn học tập thông báo cho sinh viên của Khoa mình được biết để tham gia đăng ký đầy đủ và đúng thời gian nói trên.

Trân trọng ./.

Lưu ý: Sinh viên phải In và  lưu TKB đã đăng ký thành công để đi học và trình phòng đào tạo khi cần thiết.

                                                                              P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                        ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

Xem Danh sách

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn