Tác giả :

Trả lời: 

Khoa không hỗ trợ thêm, tuy nhiên khi đề tài quá lớn có thể tách riêng ra thành những đề tài nhỏ hơn liên quan trực tiếp đến ngành CNTT thì khoa có thể hỗ trợ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn