Tác giả :

THÔNG BÁO

(V/v lịch bảo vệ tiểu luận chuyên ngành K14 bộ môn mạng máy tính)

Bộ môn mạng máy tính thông báo tới sinh viên K14 thuộc bộ môn mạng máy tính, khoa CNTT, lịch bảo vệ tiểu luận chuyên ngành như sau :

-        Thời gian : T3, ngày 09 tháng 1 năm 2018

-        Thời gian biểu cụ thể và địa điểm  từng hội đồng sinh viên xem trong file đính kèm

-        Các sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ đúng 7g, ngày 09 tháng 01 năm 2018, nhóm nào đi trễ sẽ không được bảo vệ

-        Mỗi  nhóm in 2 quyển báo cáo toàn văn, 1 quyển nộp cho GV hướng dẫn và 1 quyển nộp cho GV phản biện

-        Mỗi nhóm đính kèm vào mỗi quyển báo cáo 1 đĩa CD trong đó chép : file word, file powerpoint, chương trình, tài liệu tham khảo, phụ lục, … và nộp cho các GV

-        Thời gian nộp báo cáo : từ ngày 04/01/2018 – 8/01/2018

 

TP.HCM, ngày 4 tháng 1 năm 2018

                    Trưởng BM MMT

 

                    Đinh Công ĐoanGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn