Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Khoa: Công nghệ Thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

"CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI FUJINET SYSTEMS VÀ CHUYÊN ĐỀ VỀ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION”

Khoa CNTT kết hợp công ty Fujinet Systems tổ chức hội thảo cho sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và chuyên đề về Robotic Process Automation.

Thời gian:  13h45-16h, Thứ 6, ngày 30/03/2018.

Địa điểm:  Phòng A2-303 – Tòa nhà trung tâm

Đối tượng đăng ký: Sinh viên ngành CNTT, Kỹ thuật dữ liệu  (Khoa CNTT và CLC)

Sinh viên đăng ký theo đường link sau: https://goo.gl/forms/bv2mj1qDIIH7fjyE2

Hạn chót đăng ký: 12h, thứ 5, ngày 29/03/2018.

Sinh viên tham dự được tính điểm rèn luyện theo quy định.

                                                                                BCN Khoa CNTT

                                                                                TS. Lê Văn Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn