Tác giả :

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký các lớp học hè)

Khoa CNTT thông báo các sinh viên các khóa có nhu cầu đăng ký học hè (HK3) NH 2016 – 2017 như sau :

-       Chỉ mở các môn học lại để SV trả nợ, không mở các môn học mới

-       Sinh viên có nhu cầu mở môn học nào, làm đơn gửi khoa (C.Hà, thư ký khoa) trong khoảng thời gian từ 27/04/2017 – 06/05/2017 để Khoa lên kế hoạch dự kiến (SV sau đó vẫn phải tiến hành đăng ký qua mạng

-       Số tuần học kỳ hè là 5 tuần

-       Số tín chỉ được đăng ký tối đa : 10 TC

 

 

                                                                        TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

                                                                                    P.Trưởng khoa

 

 

                                                                                    Đinh Công Đoan

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn