Tác giả :

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Khoa: Công nghệ Thông tin

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY AMARIS

Khoa CNTT và Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh kết hợp công ty Amaris tổ chức hội thảo cho sinh viên về công nghệ phát triển phần mềm, và phỏng vấn tuyển dụng.

 

Thời gian:  7h45-10h, Thứ 6, ngày 15/09/2017.

Địa điểm:  Phòng hội thảo Thư viện, tại Tầng hầm tòa nhà Trung tâm.

 

Đối tượng đăng ký: Sinh viên ngành CNTT, Kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật máy tính.

Sinh viên đăng ký theo đường link sau.

 

 

 

Hạn chót đăng ký: 12h, thứ 3, ngày 12/09/2017.

Sinh viên tham dự được tính điểm rèn luyện theo quy định.

 

Nội dung:

1. Các công nghệ sử dụng tại Amaris

2.Quy trình phát triển phần mềm thực tế

3. Phỏng vấn tuyển dụng

 

Link đăng ký tham dự hội thảo : https://goo.gl/T8Bgbr

Sinh viên năm 4 có nhu cầu tìm việc làm thì gửi CV về Khoa CNTT theo email (kcntt@hcmute.edu.vn) trước 12h, thứ 3, ngày 12/09/2017.

 

                                                                                                BCN Khoa CNTT

                                                                                                TS. Lê Văn Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn