Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                                         

 

                                            THÔNG BÁO

                              (v/v đăng ký môn Tiểu luận chuyên ngành)

Khoa CNTT thông báo đến SV K11 (cả 2 hệ : Kỹ sư và hệ Sư Phạm CNTT) về việc đăng ký học môn Tiểu luận chuyên ngành như sau :

 • Đối tượng : sinh viên CNTT K11 và sinh viên Sư phạm CNTT K11
 • Xem Kết quả : ngày 13 -15/9/2014
 • Giải quyết điều chỉnh, bổ sung (nếu có) : 13 – 15/9/2014

Lưu ý :

 • Danh mục các đề tài và GVHD được đăng tải trên website của khoa và website http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn/, sinh viên xem và đăng ký trực tiếp trên mạng (không phải hệ thống đăng ký môn học của trường)
 • Sinh viên phải đăng ký trong thời hạn nêu trên. Quá thời hạn trên khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.
 • Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên tự liên hệ với GVHD trong thời gian sớm nhất, và phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GVHD đặt ra.
 • Hướng dẫn đăng ký: http://dkdt.fit.hcmute.edu.vn/huong-dan-dang-ky.html
 • Sinh viên khóa 2011 sử dụng password là mã số sinh viên
 • Sinh viên các khóa không phải 2011 liên hệ với thầy Đoan để được đăng ký đề tài
 • Sinh viên quên password có thể dùng chức năng  Reset password với email là email sinh viên
 • Các sinh viên đã đăng ký trước với GVHD thì kiểm tra lại đề tài của mình
 • Sinh viên có thắc mắc gì về cách thức đăng nhập, đăng ký gởi về email: phunghx@fit.hcmute.edu.vn

                                                                                    TP.HCM, ngày 3/9/2014

                                                                                                P.Trưởng khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn