Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

THÔNG BÁO

(v/v học các môn học tốt nghiệp)

-       Khoa CNTT thông báo các sinh viên K13 và các Khóa khác đã đăng ký học môn tốt nghiệp theo dõi lịch học và đi học đầy đủ.

-       Thời gian bắt đầu học là tuần từ 13/3/2017 trở đi

 

Ngày 8 tháng 3 năm 2017

         P.Trưởng khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn