Tác giả :

Trả lời: 

Theo thông tin chính thức từ phòng QLSV thì không có văn bản quy định việc

không hoàn thành 6 bài lý luận chính trị thì bị treo bằng cả. 6 bài lý luận chính trị

là một chứng nhận của hệ thống Đoàn với mục đích rèn luyện mục tiêu lý tưởng

chính trị cho Đoàn viên, là điều kiện để xem xét thành tích của Đoàn viên, xét học

bổng khuyến khích của hệ thống Đoàn chính vì vậy việc học và hoàn thành 6 bài

luận chính trị có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động Đoàn của đoàn viên

đang sinh hoạt hoặc sau này ra trường.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn