Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký môn học tốt nghiệp)

Khoa CNTT thông báo tới các SV Khóa 2014 trở về trước :

-       Những SV đã đủ ĐK (tích lũy122 TC) khẩn trương đăng ký.

-       Thời gian đăng ký : từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 tới 15 tháng 9 năm 2018

-       Địa điểm đăng ký : C. khoa CNTT

-       Khi đăng ký sinh viên nhớ ghi đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký, sinh viên ghi thiếu thông tin sẽ bị gạch tên khỏi danh sách

-       Quá thời hạn trên, nếu không đăng ký, Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Ngày 8 tháng 9 năm 2018

          P.Trưởng khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn