ThS. Nguyễn Thanh Tuấn - Bộ môn Hệ Thống Thông Tin
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 642 555
Email: tuannt@fit.hcmute.edu.vn