ThS. Nguyễn Hoài Lê - Bộ môn Công Nghệ Phần mềm
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 617 108
Email:lenh@fit.hcmute.edu.vn