Faculty of Information Technology

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
DEPARTMENTSFACEBOOK
Copyright @ 2014 University of Technical Education Ho Chi Minh City
Faculty of Information Technology
Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn