Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

Mục đích (Goals)

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp và năng lực tự học để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Mục tiêu đào tạo (Objectives)

1.Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và CNTT.

2.Phát triển năng lực khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, và năng lực hình thành phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp.

3.Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm liên ngành.

4.Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống CNTT trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.

5.Trang bị kiến thức liên quan tới nghiệp vụ sư phạm và phẩm chất đạo đức của người thầy giáo

Chuẩn đầu ra cấp độ 2 (program outcomes)

1.Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và CNTT.

1.1.  Có khả trình bày các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (như CNXH khoa học, toán học, vật lý học).

1.2.  Có khả năng ứng dụng các nguyên lý tổng quát và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực CNTT.

1.3.  Chứng tỏ được kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến lĩnh vực khoa học máy tính, mạng máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm.

2.Phát triển năng lực khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, và năng lực hình thành phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp.

2.1.  Có khả năng phân tích, và giải quyết vấn đề CNTT

2.2.  Có khả năng thực hiện việc khảo sát và thử nghiệm các giải pháp cho vấn đề CNTT

2.3.  Có năng lực tư duy một cách hệ thống và toàn diện

2.4.  Thành thạo các kỹ năng cá nhân góp phần vào hiệu quả hoạt động kỹ thuật: sáng kiến, tính linh hoạt, tính sáng tạo, tính ham học hỏi, và quản lý thời gian, làm việc chuyên nghiệp

2.5.  Thành thạo các kỹ năng chuyên môn góp phần vào hiệu quả họat động kỹ thuật: đạo đức chuyên môn, tính toàn vẹn, tính phổ biến trong lĩnh vực, hoạch định nghề nghiệp

3.Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm liên ngành.

3.1. Có khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

3.2. Có khả năng giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa, và thuyết trình bằng miệng

3.3. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

4.Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống CNTT trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.

4.1.  Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường xã hội đối với hoạt động của hệ thống CNTT.

4.2.  Có khả năng đánh giá đúng các khác biệt về văn hóa doanh nghiệp và làm việc hiệu quả trong các môi trường văn hóa khác nhau.

4.3.  Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết lập yêu cầu, xác định chức năng, lập mô hình cho các hệ thống CNTT.

4.4.  Có khả năng thiết kế được các hệ thống CNTT

4.5.  Có khả năng triển khai phần cứng, phần mềm cho các hệ thống CNTT

4.6.  Có khả năng vận hành và quản lý công tác vận hành các hệ thống CNTT.

5.Trang bị kiến thức liên quan tới nghiệp vụ sư phạm và phẩm chất đạo đức của người thầy giáo.

5.1.  Có khả năng sử dụng các công nghệ dạy học, các phương pháp đo lường, đánh giá trong giáo dục

5.2.  Có khả năng tổ chức, tư vấn về đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trong cơ sở giáo dục và chương trình huấn luyện trong các công ty hoặc xí nghiệp sản xuất

5.3.  Có khả năng kiên định và lập trường vững vàng trong giao tiếp.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn