Faculty of Information Technology

 Giới thiệu
Ngày 01/10/2014

Trung tâm Tin học, là tiền thân của khoa Công nghệ thông tin, được tìm thấy vào năm 1990 với nhiệm vụ triển khai và đào tạo về công nghệ thông tin và ứng dụng. Từ năm 1991 đến năm 1993, trung tâm triển khai 14 khóa đào tạo cho 4000 sinh viên. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đóng vai trò là một bộ phận giáo dục dạy môn Cơ bản về Công nghệ thông tin cho tất cả sinh viên của Đại học Công nghệ và Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1994, trung tâm bắt đầu triển khai hệ thống đào tạo đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Khoa Công nghệ thông tin sau đó được chính thức tìm thấy vào năm 2001 dựa trên trung tâm Tin học. Các giảng viên tập trung vào đào tạo kỹ sư và giáo viên trong Công nghệ thông tin. Trong những năm đầu, có hai khoa học: Mạng - Viễn thông và Kỹ sư phần mềm. Hai bộ phận khác sau đó được thành lập bao gồm: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông minh. Trong năm 2010, bộ phận Công nghệ thông minh đã được đổi tên thành Nguyên tắc cơ bản trong Công nghệ thông tin. Hiện tại, giảng viên có 31 giảng viên (đến 02/2015), trong đó có 7 giảng viên đang du học.

Hơn 1000 sinh viên tốt nghiệp đại học và 1500 kỹ sư hoặc giáo viên đã tốt nghiệp từ khoa. Đó là trong kế hoạch của chúng tôi, trong năm 2016, giảng viên sẽ bắt đầu triển khai chương trình Thạc sĩ về Khoa học Máy tính. Điều này được kỳ vọng là sự phát triển mới của khoa.

EVENTS
PARTNERS - CUSTOMERS
             
DEPARTMENTSFACEBOOK
Copyright @ 2014 University of Technical Education Ho Chi Minh City
Faculty of Information Technology
Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn