Khoa Công Nghệ Thông Tin

FUJINET tuyển dụng kỹ sư phần mềm (tháng 06/2021)

Đăng ngày 09/06/2021
Album Hình Ảnh Hoạt Động

TUYỂN SINH NĂM 2021

CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                                 

                              

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:119,476

Tổng truy cập:2,778,634