Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, TS. Nguyễn Thành Sơn

- Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Lê Thị Minh Châu

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Lê Thị Minh Châu

GV, ThS

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

chaultm@hcmute.edu.vn

2

Nguyễn Thành Sơn

GVC, TS

Chủ nhiệm Bộ môn

sonnt@hcmute.edu.vn

3

Quách Đình Hoàng

GV, ThS

 

hoangqd@hcmute.edu.vn

4

Nguyễn Thanh Tuấn

GV,ThS

 

tuannt@hcmute.edu.vn

5

Hoàng Long

GV, ThS


longh@hcmute.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn