Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Chủ nhiệm Bộ môn: GV, TS. Huỳnh Xuân Phụng

- Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Trương Thị Ngọc Phượng

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Đặng Thanh Dũng

GVC, TS

 

dungdt@hcmute.edu.vn

2

Nguyễn Minh Đạo

GVC, ThS

daonm@hcmute.edu.vn

3

Mai Tuấn Khôi

GV, ThS

 

khoimt@hcmute.edu.vn

4

Nguyễn Hoài Lê

GV, ThS

 

lenh@hcmute.edu.vn

5

Phùng Quang Ngọc

GV, TS

 

ngocpq@hcmute.edu.vn

6

Huỳnh Xuân Phụng

GV, TS

Chủ nhiệm Bộ môn 

phunghx@hcmute.edu.vn

7

Trương Thị Ngọc Phượng

GV, ThS

Phó Chủ nhiệm Bộ môn 

phuongttn@hcmute.edu.vn

8

Lê Vĩnh Thịnh

GV, TS

Phó Trưởng khoa

thinhlv@hcmute.edu.vn

9

Nguyễn Trần Thi Văn

GV, ThS

thivannt@hcmute.edu.vn

10

Lê Văn Vinh

GV, TS

Trưởng khoa

vinhlv@hcmute.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn