Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Phụ Trách khoa: PGS.TS. Lê Hiếu Giang
 • Trưởng Khoa: 
 • Phó trưởng Khoa: TS. Lê Văn Vinh
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Đinh Công Đoan

CÁC BỘ MÔN

 • Công nghệ phần mềm (CNPM)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Minh Đạo
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn
 • Hệ thống thông tin (HTTT)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVCC, TS. Nguyễn Thành Sơn
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: ThS. Hoàng Long
 • Tin học cơ sở (THCS)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Tiến Đức
  Phó chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Công Tú
 • Mạng - An ninh mạng (MANM)
  Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan
 • Tổ: Hành chính - kỹ thuật (VPK)
  Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Việt Hà

  Kỹ thuật Phòng máy: Huỳnh Trung Hiếu

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CDKH CHỨC VỤ BỘ MÔN EMAIL TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thiên Bảo GV, TS   THCS baont@hcmute.edu.vn
2 Lê Thị Minh Châu GV, ThS   HTTT chaultm@hcmute.edu.vn
 
3 Huỳnh Nguyên Chính GVC, TS   MMT, TTTT chinhhn@hcmute.edu.vn
4 Đặng Thanh Dũng GVC, TS   CNPM dungdt@hcmute.edu.vn  
5 Nguyễn Minh Đạo GVC, ThS Chủ nhiệm Bộ môn CNPM daonm@hcmute.edu.vn  
6 Đinh Công Đoan GV, ThS Phó trưởng khoa
Chủ nhiệm Bộ môn
MANM
doandc@hcmute.edu.vn  
7 Trần Tiến Đức GVC, ThS Chủ nhiệm Bộ môn THCS ductt@hcmute.edu.vn  
8 Nguyễn Thị Việt Hà CV, ThS Thư ký Khoa VPK hantv@hcmute.edu.vn  
9 Huỳnh Trung Hiếu CV, ThS  Phụ trách CSVC VPK hieuht@hcmute.edu.vn  
10 Quách Đình Hoàng GV, ThS   THCS hoangqd@hcmute.edu.vn  
11 Từ Tuyết Hồng GV, ThS   THCS hongtt@hcmute.edu.vn  
12 Mai Tuấn Khôi GV, ThS   CNPM khoimt@hcmute.edu.vn  
13 Nguyễn Hoài Lê GV,ThS   CNPM lenh@hcmute.edu.vn  NCS Nước ngoài
14 Hoàng Long GV, ThS  Phó CNBM HTTT longh@hcmute.edu.vn  
15 Nguyễn Quang Ngọc GV, ThS   THCS ngocnq@hcmute.edu.vn  
16 Phùng Quang Ngọc GV, ThS   CNPM ngocpq@hcmute.edu.vn  NCS nước ngoài
17 Huỳnh Xuân Phụng KS   CNPM phunghx@hcmute.edu.vn NCS nước ngoài 
18 Trương Thị Ngọc Phượng GV, ThS   CNPM phuongttn@hcmute.edu.vn  
19 Trần Nhật Quang GV, TS   THCS quangtn@hcmute.edu.vn
20 Nguyễn Thành Sơn GVCC, TS Chủ nhiệm Bộ môn HTTT sonnt@hcmute.edu.vn
21 Lê Vĩnh Thịnh GV, TS   CNPM thinhlv@hcmute.edu.vn
22 Nguyễn Công Thương GV, TS   HTTT thuongnc@hcmute.edu.vn
23 Nguyễn Hữu Trung GV, ThS Bí thư chi bộ MANM trungnh@hcmute.edu.vn  
24 Trần Công Tú GVC, ThS  Phó CNBM THCS tutc@hcmute.edu.vn  
25 Nguyễn Thanh Tuấn GV, ThS   HTTT tuannt@hcmute.edu.vn  NCS nước ngoài
26 Nguyễn Thị Thanh Vân GV, ThS   MANM vannt@hcmute.edu.vn  NCS
27 Nguyễn Trần Thi Văn GV, ThS  Phó CNBM CNPM thivannt@hcmute.edu.vn  
28 Lê Văn Vinh GV, TS  Phó trưởng khoa CNPM vinhlv@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn