Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Văn Vinh
 • Phó trưởng Khoa: TS. Lê Vĩnh Thịnh
                              ThS. Trần Công Tú

CÁC BỘ MÔN

 • Công nghệ phần mềm (CNPM)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Nguyễn Minh Đạo
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn
 • Hệ thống thông tin (HTTT)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GVCC, TS. Nguyễn Thành Sơn
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: ThS. Hoàng Long
 • Tin học cơ sở (THCS)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Tiến Đức
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Công Tú
 • Mạng - An ninh mạng (MANM)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan
 • Tổ: Hành chính - kỹ thuật (VPK)
  - Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Việt Hà

  - Kỹ thuật Phòng máy:
  Huỳnh Trung Hiếu
                                       Phạm Tuấn Hiệp


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn