Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Tiến Đức

- Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Trần Công Tú

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Quang Ngọc

GV, ThS

 

ngocnq@hcmute.edu.vn

2

Trần Tiến Đức

GVC, ThS

Chủ nhiệm Bộ môn

ductt@hcmute.edu.vn

3

Nguyễn Thiên Bảo

GV, TS

 

baont@hcmute.edu.vn

4

Từ Tuyết Hồng

GV,ThS

 

hongtt@hcmute.edu.vn

5

Trần Công Tú

GV, ThS

Phó Trưởng khoa
Phó Chủ nhiệm Bộ môn

tutc@hcmute.edu.vn

6

Trần Nhật Quang

GV, TS

 

quangtn@hcmute.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn