Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Quyền Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
- Phó Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV, ThS

Quyền Chủ nhiệm Bộ môn

vanntt@hcmute.edu.vn

2

Đinh Công Đoan

GV, ThS

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

doandc@hcmute.edu.vn

3

Nguyễn Hữu Trung

GV, ThS

 

trungnh@hcmute.edu.vn

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn