Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG KHOA CNTT

1.1.     Tầm nhìn

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, từng bước vươn đến tầm khu vực và thế giới.

1.2.     Sứ mạng

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
                 
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn