Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG KHOA CNTT

Tầm nhìn:

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, từng bước vươn đến tầm khu vực và thế giới.

Sứ mạng:

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan.

Các giá trị cơ bản (ĐH SPKT TP.HCM):

Các giá trị cơ bản của một nền giáo dục tiên tiến; hiện đại đã, đang và sẽ được Trường Đại học SPKT TPHCM tôn vinh, gìn giữ, phát huy một cách sáng tạo:
- Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam
- Nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo; chú trọng đào tạo kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp
- Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồng. Xây dựng xã hội học tập
- Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự đổi mới trong các hoạt động. Hội nhập, hợp tác và chia sẻ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn