Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---
 
TP.HCM, Ngày 17 tháng 4 năm 2007
 

    KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CTT)

(ĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾP TUYỂN SINH TỪ NĂM 2007)
 

1.    Danh mục các môn học

A – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

TT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ ĐVHT
GHI CHÚ
I
Khoa học xã hội và nhân văn
2
 
 
Nhập môn xã hội học
2
 
II
Khoa học tự nhiên
8
 
 
Anh văn 3
3
 
 
Anh văn chuyên ngành
3
 
 
Vật lý đại cương A2
2
 
 
Tổng cộng
10
 
 
B – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
 
I
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
15
11+4
 
1.      Lý thuyết đồ thị
3+1
 
 
2.      Đồ họa
3+1
 
 
3.      Cấu trúc dữ liệu 2
3+1
 
 
4.      Thiết kế web
2+1
 
II
KIẾN THỨC NGÀNH
17
14+3
 
1.      Mạng máy tính
3
 
 
2.      Lập trình trên Windows
3+1
 
 
3.      Cơ sở dữ liệu 2
2
 
 
4.      Công nghệ phần mềm
3+1
 
 
5.      Lập trình web
3+1
 
III
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
8
6+2
 
1.      Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
3+1
 
 
2.      Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
3+1
 
IV
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN
(chọn 4 môn trong các môn sau)
16
12+4
 
1.      Chuyên đề Java
3+1
 
 
2.      Chuyên đề XML
3+1
 
 
3.      Chuyên đề .Net
3+1
 
 
4.      Chuyên đề Oracle
3+1
 
 
5.      Chuyên đề Delphi
3+1
 
 
6.      Chuyên đề e-commerce
3+1
 
 
7.      Nhận dạng
3
 
 
8.      Xử lý ảnh
3+1
 
 
9.      Hệ điều hành mạng Linux
3+1
 
 
10. Hệ điều hành mạng Unix
3+1
 
 
11. Thiết kế phần mềm hướng đối tượng
3+1
 
V
MÔN TỐT NGHIỆP
7
 
 
1.      Cơ sở dữ liệu phân tán
3
 
 
2.      Bảo mật thông tin
4
 
 
2.Kế hoạch thực hiện
Học kỳ 1:
TT

Mã MH

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

LT
TH
1
1005280
Nhập môn xã hội học
2
2
 
2
1004030
Anh văn 3
3
3
 
3
1104112
Anh văn chuyên ngành
3
3
 
4
1002012
Vật lý đại cương A2
2
2
 
5
1185040
Đồ họa
4
3
1
6
1085010
Lý thuyết đồ thị
4
3
1
7
1179032
Cấu trúc dữ liệu 2
4
3
1
8
1184010
Thiết kế Web
3
2
1
 
Tổng cộng
 
25
21
4
Học kỳ 2:
 
TT

Mã MH

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

LT
TH
1
1280011
Mạng máy tính
3
3
 
2
1279050
Lập trình trên windows
4
3
1
3
1184023
Cơ sở dữ liệu 2
3
2
1
4
1279060
Công nghệ phần mềm
4
3
1
5
1279040
Lập trình web
4
3
1
6
1277951
Môn chuyên đề 1
4
3
1
7
1280012
Môn chuyên đề 2
4
3
1
 
Tổng cộng
 
26
20
6
Học kỳ 3 :
TT

Mã MH

TÊN HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

LT
TH
1
1284060
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4
3
1
2
1284040
Phân tích thiết kế HTTT
4
3
1
3
1279111
Môn chuyên đề 3
4
3
1
4
1281065
Môn chuyên đề 4
4
3
1
5
 
Môn học tốt nghiệp
7
7
 
 
1281061
Bảo mật thông tin
 
4
 
 
1284550
Cơ sở dữ liệu phân tán
 
3
 
 
Tổng cộng
 
23
19
4
 
 
                Phê duyệt của BGH                                                                          Trưởng khoa CNTT
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn