Thư Trưởng Khoa
Ngày 01/10/2014

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng thể hiện nội lực quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh, để có thể tồn tại và góp phần tích cực trong việc phục vụ cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực Công nghệ thông tin, cũng như để có thể thích ứng và phát triển tiếp cận trình độ khu vực và trên thế giới, thầy trò Khoa CNTT cần nỗ lực hết sức, không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy-học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ....


ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN
CÁC BỘ MÔN
MẠNG MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN TIN HỌC CƠ SỞ

Album Hình Ảnh

DANH SÁCH CÂU HỎI TƯ VẤN
CÁC ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
    <         
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn