Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :
Các bạn sinh viên/cựu sinh viên có nhu cầu tham gia thực tập lĩnh vực CNTT tại các công ty Malaysia ở Đà Nẵng và Hà Nội thì xem thông tin nội dung và liên hệ bên dưới:

1) Front End Development - Java Scripts, HTML 5, CCS, PHP
2) Back End Development
  • Java Scripts (Node JS, Angular etc.)
  • SQL scripting and various types of databases (Mysol, MongoDB, NoSQL, etc.)
The selected candidates by the FDI Malaysian Company, Vietnam can be designated to work in Danang and Hanoi Cities.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
JEFFERY LIM
Academic & Operations Manager
TEG International Education Centre, Vietnam
The University of Sunderland Indochina Consulting Office

Mobile Tel: +84 37 7373 896
Office Tel: +84 (02) 43623 1176              Fax: +84 (02) 43623 0877
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn