Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :


THÔNG BÁO

(v/v kết quả đăng ký chuyên ngành K17)


BCN khoa CNTT thông báo cho sinh viên hệ kỹ sư ngành CNTT K17, kết quả đăng ký chuyên ngành theo link tại đây. KS-CNTT-PhanChuyenNganh-K17-KetQua

Những sinh viên thuộc chuyên ngành nào sẽ đăng ký các môn học và chịu sự phân công của chuyên ngành đó.

Một số thông tin cần thiết:
- Sĩ số toàn khóa theo danh sách: 120
- Số sinh viên bị thôi học, tạm dừng: 5
- Còn lại: 115
- Kết quả ngành CNPM: 60
- Kết quả ngành MMT: 27
- Kết quả ngành HTTT: 28

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

          P.Trưởng khoa

 

 

Đinh Công Đoan

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn