Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :
Căn cứ phản hồi của nhiều sinh viên khóa 2014 và 2015 cùng đề nghị của các khoa/TT. Phòng Tuyển sinh và Công tác SV, phối hợp với phòng Đào tạo đã tham mưu lãnh đạo trường đi đến thống nhất: không căn cứ kết quả thi anh văn đầu vào để xét học bổng khuyến khích học tập.
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV kính gửi lại các Khoa/TT "Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HKII/2015-2016" lần 2. (Chi tiết xem file đính kèm)
Kính đề nghị các Khoa/TT kiểm tra và thông báo cho sinh viên được biết. 
Đến ngày 10/03/2016 nếu có thắc mắc và khiếu nại sinh viên có thể đặt câu hỏi trên trang:  http://sao.hcmute.edu.vn/; hoặc gửi về Email: quangbinh@hcmute.edu.vn 
Trân trọng.

P/s: Đối với các SV khóa 2012 không đủ điều kiện nhận học bổng vì số tín chỉ học kỳ <15. Các em liên hệ văn phòng khoa để kiểm tra và đề xuất hạ tín chỉ xét học bổng trước ngày 08/03/2016. 
Khoa tổng hợp, đề xuất  số tín chỉ hạ về Phòng Tuyển sinh và Công tác SV bằng văn bản để hội đồng xét HBKK trường xem xét hạ tín chỉ.
Sau ngày 10/03/2016, Phòng TS&CTSV sẽ công bố DS chính thức những SV được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

Xem danh sách.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn