Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Chủ nhiệm Bộ môn: GV TS. Trần Nhật Quang
-

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Hoàng Văn Dũng

GV Cao cấp, PGS.TS

Phó Trưởng khoa

dunghv@hcmute.edu.vn

2

Trần Tiến Đức

GVC, ThS

 

ductt@hcmute.edu.vn

3

Trần Công Tú

GV, ThS


tutc@hcmute.edu.vn

4

Trần Nhật Quang

GV, TS

Chủ nhiệm Bộ môn

quangtn@hcmute.edu.vn

5

Nguyễn Quang Ngọc

GV, ThS
ngocnq@hcmute.edu.vn
6

Quách Đình Hoàng

GV, ThS   hoangqd@hcmute.edu.vn 
7

Lê Minh Tân

GV, ThS


tanlm@hcmute.edu.vn 
8
Phan Thị Huyền Trang
GV, TS
  trangpth@hcmute.edu.vn

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,442

Tổng truy cập:48,961