Tác giả :

1. Phát biểu của Triết lý giáo dục

  - Nhân bản, sáng tạo, hội nhập


2. Ý nghĩa chung của Triết lý giáo dục nhà trường

  - Cộng đổng các nhà quản lí, giảng viên, sinh viên và các bên liên quan của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) cùng tham gia vào quá trình giáo dục, truyền cảm hứng và trợ giúp từng sinh viên trở thành các cá nhân có năng lực, lương tâm và trách nhiệm; khắc sâu trong tâm trí sinh viên tầm quan trọng của các kĩ năng mới, các kĩ năng của công dân toàn cầu, các kĩ năng khởi nghiệp và những kĩ năng cốt lõi khác.

  - HCMUTE tin rằng việc học có ý nghĩa đẫy đù nhất khi từng cá nhân được tạo các cơ hội cho sự phát triển toàn diện các năng lực về nhận thức; xã hội; hành vi và chuyên môn kĩ thuật. HCMUTE cũng tin vào những giá trị cốt lõi của học tập suốt đòi: từng cá nhân người học cần tự kiến tạo và mở rộng kiến thức, kĩ năng của chính bản thân để phát huy tiềm năng sáng tạo, qua đó thực hiện nguyện vọng của bản thân và phụng sự xã hội.

  - Ngoài những chương trình đào tạo sinh động định hướng cho các hoạt động giảng dạy lí thuyết - thực hành và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, HCMUTE cam kết kiến tạo một môi trường giáo dục sáng tạo và vượt lên trên các tiêu chuẩn dựa trên nền tảng của học sâu bằng cách tích hợp công nghệ, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, học tập trải nghiệm và đánh giá theo năng lực trong suốt quá trình dạy học để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và sự thay đổi của xã hội một cách hiệu quả nhất.

  - HCMUTE không chỉ cung cấp cho sinh viên một nền tảng giáo dục xuất sắc mà còn khuyến khích sinh viên sáng tạo và giúp các em thấy được thành quả của mình.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,579

Tổng truy cập:49,098