Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

           Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
           Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
           Mã ngành: 8480101
           Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ
(Ban hành kèm quyết định số: ……/QĐ-ĐHSPKT, ngày …… tháng …… năm của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Thời gian đào tạo: 1,5 năm
2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học
2.1. Ngành đúng: (Khoa quản ngành xác định căn cứ theo Thông tư 25/2017/TT/BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật dữ liệu, Sư phạm tin học

2.2. Ngành gần: (Khoa quản ngành xác định căn cứ theo Thông tư 25/2017/TT/BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Các ngành thuộc nhóm ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; hoặc ngành Toán tin.
Các môn học bổ sung:
      Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu
2.3. Ngành xa:
Các môn học bổ sung:
      Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Mạng máy tính căn bản, Lập trình hướng đối tượng.

Chi tiết chương trình đào tạo hướng ứng dụng
Chi tiết chương trình đào tạo hướng nghiên cứu
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:291,470

Tổng truy cập:2,771,587