Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, TS. Nguyễn Thành Sơn

- Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Lê Thị Minh Châu

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Thành Sơn

GVC, TS

Chủ nhiệm Bộ môn

sonnt@hcmute.edu.vn

2

Lê Thị Minh Châu

GV, ThS

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

chaultm@hcmute.edu.vn

3

Nguyễn Thanh Tuấn

GV, TS

 

tuannt@hcmute.edu.vn

4

Trần Quang Khải
GV, ThS

khaitq@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,503

Tổng truy cập:49,022