Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Quyền Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
- Phó Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan

STT

HỌ VÀ TÊN

CDKH

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV, ThS

Quyền Chủ nhiệm Bộ môn

vanntth@hcmute.edu.vn

2

Đinh Công Đoan

GV, ThS

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

doandc@hcmute.edu.vn

3

Nguyễn Hữu Trung

GV, ThS

 

trungnh@hcmute.edu.vn

4

Từ Tuyết Hồng

GV, ThS

 

hongtt@hcmute.edu.vn

5

Nguyễn Xuân Sâm

GV, TS

 

samnx@hcmute.edu.vn

6

Huỳnh Nguyên Chính

GV, TS

 

chinhhn@hcmute.edu.vn

7

Nguyễn Đăng Quang

GV, ThS

 

quangnd@hcmute.edu.vn

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,425

Tổng truy cập:48,944