Tác giả :

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN

STT

Quy trình

Biểu mẫu

Đơn vị soạn thảo

Ngày hiệu lực

1

Quy trình Thiết lập mục tiêu chất lượng môn học

QT-PĐBCL-TLMTCL

PĐBCL

28/02/2020

2

Quy trình Đánh giá nội bộ

QT-PĐBCL-ĐGNB

PĐBCL

28/02/2020

3

Quy trình Hành động khắc phục và phòng ngừa

QT-PĐBCL-KPPN

PĐBCL

01/04/2020

4

Quy trình Đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan

QT-PĐBCL-HLKH

PĐBCL

01/04/2020

5

Quy trình Kiểm soát tài liệu

QT-PĐBCL-KSTL

PĐBCL

01/06/2020

6

Quy trình Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

QT-PTCHC-KSLTHS

PTCHC

01/03/2020

7

Quy trình Mời giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng (Dành cho hệ đào tạo chính quy)

QT-PTCHC-GVTGCQ

PTCHC

01/04/2020

8

Quy trình Mời giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng (Dành cho hệ đào tạo vừa làm vừa học)

QT-PTCHC-GVTGCQ

PTCHC

01/04/2020

9

Quy trình Xây dựng mới chương trình đào tạo trình độ đại học

QT-PĐT-XDMCTĐT

PĐT

15/05/2020

10

Quy trình Điều chỉnh mới chương trình đào tạo trình độ đại học

QT-PĐT-ĐCCTĐT

PĐT

15/05/2020

11

Quy trình Lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy

QT-PĐT-KHGD

PĐT

15/05/2020

12

Quy trình dự giờ

QT-PĐT-DG

PĐT

15/05/2020

13

Quy trình lập kế hoạch, thực hiện thi

QT-PĐT-LKHTHT

PĐT

15/05/2020

14

Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận bài thi và điểm thi

QT-PĐT-RĐTV

PĐT

15/05/2020

15

Quy trình quản lý điểm

QT-PĐT-QLĐ

PĐT

15/05/2020

16

Quy trình xét cảnh báo học tập, thôi học, tốt nghiệp

QT_PĐT_XCBHTBTHCNTN

PĐT

15/05/2020

17

Quy trình thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp trường

QT-PKHCN-QHQT-NCKH

PKHCN-QHQT

01/04/2020

18

Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên

QT-PKHCN-QHQT-NCKHSV

PKHCN-QHQT

01/04/2020

19

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của sinh viên trong thời gian học

QT-TS&CTSV-TMKH

TS&CTSV

01/04/2020

20

Quy trình giải quyết cho sinh viên tạm dừng, thôi học, học lại

QT-TS&CTSV-TDTHHL

TS&CTSV

01/04/2020

21

Quy trình thủ tục thanh toán

QT -PKHTC-TTTT

PKHTC

15/05/2020

22

Quy trình lập dự toán kinh phí hoạt động

QT-PKHTC-LDTKPHĐ

PKHTC

15/05/2020

23

Quy trình liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

QT-PKHTC-TTNCN

PKHTC

15/05/2020

24

Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị

QT-PTBVT-BTSC

PTBVT

15/04/2015

25

Quy trình mua vật tư, thiết bị

QT- PTBVT–MS

PTBVT

15/04/2015

26

Quy trình thực hiện đưa thông tin lên website

QT-PTT-THTTW

PTT

01/04/2020

27

Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu học tập

QT-TV-BSGTTLHT

TV

01/04/2020

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,525

Tổng truy cập:49,044