Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Văn Vinh
 • Phó trưởng Khoa: TS. Lê Vĩnh Thịnh
                              ThS. Trần Công Tú

CÁC BỘ MÔN

 • Công nghệ phần mềm (CNPM)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GV, TS. Huỳnh Xuân Phụng
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS.Trương Thị Ngọc Phượng
 • Hệ thống thông tin (HTTT)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GVCC, TS. Nguyễn Thành Sơn
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Lê Thị Minh Châu
 • Tin học cơ sở (THCS)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GVC, ThS. Trần Tiến Đức
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, TS. Trần Nhật Quang
 • Mạng - An ninh mạng (MANM)
  - Chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
  - Phó chủ nhiệm Bộ môn: GV, ThS. Đinh Công Đoan
 • Tổ: Hành chính - kỹ thuật (VPK)
  - Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Việt Hà

  - Kỹ thuật Phòng máy:
  Huỳnh Trung Hiếu
                                       Phạm Tuấn Hiệp


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:143,780

Tổng truy cập:3,006,665