Tác giả :

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

         

          Trình độ đào tạo:Tên chương trình: AN TOÀN THÔNG TIN

          Trình độ đào tạo: Đại học

          Ngành đào tạo: AN TOÀN THÔNG TIN                

          Trình độ đào tạo:Mã ngành: 7480202

          Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI

          Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

(Ban hành tại Quyết định số……ngày…………………………………..của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

    Thang điểm: 10

Quy trình đào tạo: Theo quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06/09/2021 của Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học.

    Điều kiện tốt nghiệp:

  • Điều kiện chung: Theo quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06/09/2021 của Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • Điều kiện của chuyên ngành: Phải hoàn tất thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè và được khoa xác nhận.

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

4.1 Mục đích (Goals)

Chương trình đào tạo ngành ATTT tập trung cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở ngành về công nghệ thông tin (tư duy về lập trình, các kỹ thuật mạng, hệ thống thông tin), đặc biệt kiến thức chuyên sâu về an toàn thông tin. Với kiến thức chuyên sâu về an toàn thông tin, sinh viên sẽ có khả năng khai thác các lỗ hổng, lỗi bảo mật, phân tích phát hiện các mã độc và xâm nhập trái phép, điều tra nguồn gốc các tấn công, từ đó xây dựng, triển khai các giải pháp phòng chống và đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin, ứng dụng, và hạ tầng mạng. Ngoài ra, chương trình đào tạo cũng tập trung trang bị cho người học các kỹ năng và thái độ đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc nhóm, phẩm chất chính trị tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các luật định về an toàn thông tin và có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực tự học để phát triển bản thân, tiếp tục học tập nâng cao đáp ứng trình độ cao trong các môi trường doanh nghiệp khác nhau ở trong nước cũng như quốc tế.

4.2 Mục tiêu đào tạo (Objectives)

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ):

Kí hiệu

PLO

Mục tiêu

1

1

Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ thông tin, và ATTT.

2

2

Khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực ATTT

3

3

Làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả

4

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống ATTT và có kiến thức về lãnh đạo và kinh doanh trong kỹ thuật.

PLO = Program learning outcomes: Kết quả học tập của chương trình đào tạo là bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học đạt được (về mặt lý thuyết hoặc thực tế) sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

 

Link:

Chi tiết chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin (Áp dụng cho các khóa ATTT 2022)

Chi tiết chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin (Áp dụng cho các khóa ATTT 2023)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,528

Tổng truy cập:49,047