Tác giả :

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

         

Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

          Trình độ đào tạo: Đại học

          Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN          

Mã ngành: 7480201

          Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI

          Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

(Ban hành tại Quyết định số……ngày………………………………….. của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

    Thang điểm: 10

Quy trình đào tạo: Theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

    Điều kiện tốt nghiệp:

-        Điều kiện chung: Theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

-        Điều kiện của chuyên ngành: Phải hoàn tất thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè và được Khoa xác nhận.

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

4.1 Mục đích (Goals)

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên ngành về CNTT; Có khả năng phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp phù hợp để xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT; Có đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; Có năng lực tự học để đáp ứng các nhu cầu phát triển của xã hội.

4.2 Mục tiêu đào tạo (Objectives)

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ):

Kí hiệu

PLO

Mục tiêu

1

1

Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ thông tin (CNTT)

2

2

Khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực CNTT

3

3

Làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả

4

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống CNTT và có kiến thức về lãnh đạo và kinh doanh trong kỹ thuật.

 

Link:

Chi tiết chương trình đào tạo 132 tín chỉ (áp dụng từ năm 2018)

Chi tiết chương trình đào tạo 152 tín chỉ (áp dụng trước năm 2018)

Chi tiết chương trình đào tạo 150 tín chỉ (áp dụng từ Khóa 2019)

Chi tiết chương trình đào tạo 150 tín chỉ (áp dụng từ Khóa 2021)

Chi tiết chương trình đào tạo 150 tín chỉ (áp dụng từ Khóa 2023)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,435

Tổng truy cập:48,954