Tác giả :

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG KHOA CNTT

Tầm nhìn:

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, từng bước vươn đến tầm khu vực và thế giới.

Sứ mạng:

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan.

Các giá trị cơ bản (ĐH SPKT TP.HCM):

Các giá trị cơ bản của một nền giáo dục tiên tiến; hiện đại đã, đang và sẽ được Trường Đại học SPKT TPHCM tôn vinh, gìn giữ, phát huy một cách sáng tạo:
- Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam
- Nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo; chú trọng đào tạo kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp
- Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồng. Xây dựng xã hội học tập
- Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự đổi mới trong các hoạt động. Hội nhập, hợp tác và chia sẻ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,581

Tổng truy cập:49,100