Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA : CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

(v/v kết quả đăng ký các môn học tốt nghiệp)

Khoa CNTT thông báo tới các SV từ Khóa 2015 trở về trước :

-       Kết quả đăng ký các môn học tốt nghiệp (danh sách đính kèm)

-       Những sinh viên  theo dõi lịch học và đi học đầy đủ

-       Thời gian học bắt đầu từ 18/3/2019

Ngày 5 tháng 3 năm 2019

          P.Trưởng khoa

                                                                                                   Đinh Công Đoan

Danh sách kết quả
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn