Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :
CÁC NHÓM TLCN BỘ MÔN CNPM SẼ GẶP GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN TRONG TUẦN SAU:
- THẦY LÊ VĂN VINH: NGÀY THỨ SÁU 04/01/2019 TẠI PHÒNG A5-301 TỪ 8G
- THẦY NGUYỄN TRẦN THI VĂN: NGÀY THỨ NĂM 03/01/2019 TẠI PHÒNG A5-301 TỪ 8G-11G
- THẦY MAI TUẤN KHÔI: NGÀY THỨ NĂM 03/01/2019 TỪ 8G TẠI PHÒNG A5-302 
- THẦY NGUYỄN MINH ĐẠO: THỨ 4 02/01/2019 TẠI PHÒNG A5-301 TỪ 13G-15G30
- THẦY NGUYỄN HỮU TRUNG: NGÀY THỨ BẢY 05/01/2019 TỪ 7G45-11G TẠI A5-301
- CÔ ĐẶNG THỊ KIM GIAO: THỨ 6 04/01/2019 TẠI PHÒNG A5-301 TỪ 12G-14G30
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn