Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoa Công nghệ Thông tin        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2016

(v/v đăng ký chuyên ngành K16)


BCN khoa CNTT thông báo cho sinh viên hệ kỹ sư ngành CNTT, khóa 2016 về việc đăng ký chuyên ngành :

  • Sinh viên hệ kỹ sư khóa 2016 tiến hành đăng ký chuyên ngành tại website dkdt.fit.hcmute.edu.vn

(Các em xem hướng dẫn đăng ký trên website dkdt.hcmute.edu.vn để đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống)

  • Sinh viên đăng ký 2 nguyện vọng, vào 1 trong 3 chuyên ngành : Mạng máy tính, Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin.

  • Sinh viên khối sư phạm không đăng ký chuyên ngành.

2. Phương thức xem xét:

- Nếu số lượng sinh viên đăng ký vào 3 chuyên ngành có sự cân bằng (theo khả năng nhân sự của từng bộ môn), thì kết quả sẽ được ưu tiên xem xét theo nguyện vọng 1 

- Nếu có sự chênh lệch lớn thì BCN khoa sẽ căn cứ vào điểm TB tích lũy và số tín chỉ tích lũy để quyết định 3. 

Thời gian đăng ký: Từ 12h00 ngày 13/11/2018 - 19h30 ngày 18/11/2018.

Kết quả đăng ký chuyên ngành sẽ được thông báo trên website Khoa CNTT vào ngày 20/11/2018.

BCN Khoa CNTT

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn