Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                    *************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       **************

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức lớp điện toán đám mây)

BCN khoa CNTT thông báo đến các em sinh viên lớp Điện toán đám mây (nhóm 182CLCO432779_01, 182CLCO432779_02) trong học kỳ 2, 2018-2019, sẽ học phụ đạo theo lịch sau:

STT

Thứ

Ngày

Giờ bắt đầu

Số tiết

Phòng

Giảng viên

1

2

15/07/2019

12g30

5

A2-401

Trương Thị Ngọc Phượng

2

4

17/07/2019

12g30

5

A2- 402

Trương Thị Ngọc Phượng

                                                                 TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2019

                                                                                 P.Trưởng Khoa

                                                                           ThS. Đinh Công Đoan

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 8) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn