Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    Đơn vị: Khoa Công Nghệ Thông Tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng  05  năm 2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên HKII/2018-2019

Thực hiện theo kế hoạch nhà trường về việc gặp gỡ đối thoại giữa Khoa và sinh viên học kỳ II, 2018-2019. Khoa CNTT tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại vào Chiều thứ 5, ngày 09/05/2019, lúc 13h30’, địa điểm phòng E1-503.

Thành phần tham dự buổi gặp gỡ:

  1. BCN Khoa
  2. Chi ủy
  3. BCH Công đoàn Khoa,
  4. BCH Liên chi hội Sinh viên,
  5. Trưởng phó các bộ môn,
  6. Ban tư vấn Khoa CNTT
  7. Các Thầy cô có quan tâm
  8. Sinh viên đại diện các lớp

 

Nội dung: Gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên (thời lượng dự kiến 90 phút)

Yêu cầu:

+ Các lớp tổ chức sinh hoạt và gửi câu hỏi về email kcntt@hcmute.edu.vn trước 16h chiều thứ 4 ngày 08/05/2019

+ Mỗi lớp cử 10 sinh viên tham dự. Lớp trưởng tập hợp danh sách và gửi về văn phòng Đoàn/Hội Khoa (đại diện nhận sinh viên Võ Hồng Phúc – Bí thư Đoàn Khoa) hạn chót chiều thứ 4 ngày 08/05/2019.

+ Đoàn/Hội Khoa có nhiệm vụ điểm danh các sinh viên tham dự (để tính điểm rèn luyện)

                                                                                          BCN Khoa CNTT

                                                                                                   

                                                                                          TS. Lê Văn Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright @ 2019, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370
Email: kcntt@hcmute.edu.vn