Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tác giả :
Phòng TS&CTSV kính gửi Quý Khoa thông báo số 526/TB-ĐHSPKT ngày 22/3/2023 về việc trợ cấp cho sinh viên khó khăn HKII năm học 2022-2023.
Sinh viên nộp hồ sơ gồm Giấy đề nghị (theo mẫu) kèm minh chứng về Văn phòng Khoa, đồng thời, đăng ký theo link sau:  https://forms.gle/uxowYj1buZt2di6J6
Tiến độ:
- Hạn cuối sinh viên đăng ký trên link và nộp hồ sơ về Khoa: 06/4/2023.
- Các Khoa xét hồ sơ, tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về Phòng TS&CTSV, hạn cuối 11/4/2022.
- Hội đồng xét trợ cấp họp và công bố danh sách trước ngày 24/4/2023.
- Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện việc chi trợ cấp cho sinh viên có tài khoản hợp lệ trước ngày 12/5/2023.

File đính kèm;
1. Thông báo trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn HKII/2022-2023

2. Mâu_Giây de nghi TCKK HKII/2033-2023

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2019, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37221223 - 8370

E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:195,032

Tổng truy cập:3,139,162